ul. Zuchów 1
20-047 Lublin

Prowadzący zajęcia: Daria Modecka