Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kochanowskiego
ul. Adama Mickiewicza 24,
20-433 Lublin
e-mail: sekretariatsp2.lublin.eu

Prowadzący zajęcia: Magdalena Mokicka