Szkoła Podstawowa nr 18
20-054 Lublin, al. Jana Długosza 8

Terminy zajęć:

Piątek 12:20-13:50

Prowadzący zajęcia: Daria Modecka