Szkoła Podstawowa nr 7 im. ks. Jana Twardowskiego w Lublinie

ul. Plażowa 9
Lublin 20-620 

Prowadzący zajęcia: Aneta Scherer