Szkoła Podstawowa nr 48 im. Józefa Piłsudskiego w Lublinie

ul. Jana Kasprowicza 112, 20-232 Lublin

Terminy zajęć:
Poniedziałek: 9:00-10:50
Wtorek: 7:30-09.0
Piątek: 08:00-09:55

Prowadzący zajęcia: Magdalena Kozak-Szynklarz

http://