Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 im. Orląt Lwowskich w Lublinie
Szkoła Podstawowa Nr 44

ul. Kazimierza Tumidajskiego 6A
20-247 Lublin

Terminy zajęć:

Czwartek: 9:00-10:30
Piątek: 10:45-12:15

Prowadzący zajęcia: Dariusz Pszczelnik

 

http://