Szkoła Podstawowa nr 27  im. Marii Montessori w Lublinie

ul. Kresowa 1
 20-215 Lublin

Terminy zajęć:

Wtorek: 10:00-11:30
Czwartek: 12:00-13:30

Prowadzący zajęcia: Maciej Tarnowski

http://