aleja Warszawska 37a, 20-803 Lublin

Prowadzący zajęcia: Aneta Scherer

Terminy zajęć:
Poniedziałek 9:45  – 11:15